اخبار

1397/3/22 سه شنبه 10:39 ق.ظ

زهرا شاهی همزمان با انتشار «درازکش در ساعت خواب» در گفت وگو با ایبنا؛ خود را نویسنده‌ای با اولویت­‌های زنانه نمی‌دانم

زهرا شاهی درباره رویکردی که در نوشتن رمان تازه خود داشته است، می گوید: نوشتن زنان فقط از زنان و درنتیجه برای زنان همانقدر بی­‌معناست که نوشتن کارگران معدن پابدانا از کارگران معدن پابدانا برای کارگران معدن پابدانا چرا که هر دو در بنیاد خود اتمیستی هستند.اطلاعات بيشتر