اخبار

1398/1/19 دوشنبه 11:53 ق.ظ

نویسندگان به موضوع سیل کم‌توجه بوده‌اند

محمداسماعیل حاجی علیان، نویسنده رمان «نیستدر جهان» به دلایل پرداختن به موضوع سیل در رمانش و ضعف‌هایی که آثار ما در این حوزه‌ها دارد، پرداخت.اطلاعات بيشتر