اخبار

1399/8/7 چهارشنبه 06:32 ق.ظ

دوست‌داران دانایی چگونه زیسته‌اند و اندیشیده‌اند؟

کتاب «عشق ‌معرفت» به سنت دورودراز فلسفه چونان تمرینی بازمی‌گردد که نه‌تنها ذهنی است، بلکه به روح نیز مربوط می‌شود.اطلاعات بيشتر