شرح خبر

64x64

شرح خبر-1393/2/29 دوشنبه 08:33 ق.ظ

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب‌های «تلویزیون» ژاک لکان با ترجمه گروهی، «هرمنوتیک» ژان گروندن با ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی و «در ستایش عشق»‌ آلن بادیو با ترجمه مریم عبدالرحیم کاشی، سه کتاب مهم چاپ نخست حوزه فلسفه در اردیبهشت 1393 است. 

«تلویزیون» را انتشارات رخ‌دادنو با شمارگان هزار نسخه، 136 صفحه و بهای 6 هزار و 200 تومان منتشر کرده است. «هرمنوتیک» نیز با شمارگان هزار و 500 نسخه، 132 صفحه و بهای هفت هزار و 500 تومان از سوی نشر ماهی به کتابفروشی‌ها فرستاده شده است. 

همچنین انتشارات ققنوس کتاب «در ستایش عشق» را با شمارگان دو هزار و 200 نسخه، 96 صفحه و بهای پنج هزار تومان منتشر کرده است. 

شماری از کتاب‌های مهم و پرمخاطب نیز در اردیبهشت تجدید انتشار شده‌اند. در این زمینه چاپ پنجم کتاب «شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سياسی هگل» اثر جان پلامناتس به ترجمه حسین بشیریه با شمارگان 700 نسخه، 244 صفحه و بهای 11 هزار تومان از سوی نشر نی در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. چاپ نخست این کتاب در سال 1367 با شمارگان سه هزار و 300 نسخه و بهای 950 تومان از سوی نشر نی منتشر شده بود. 

همچنین نشر مرکز کتاب «فیلسوفان یونان» نوشته ديوگنس لائرتيوس و ترجمه بهراد رحمانی را با شمارگان 700 نسخه، 488 صفحه و بهای 29 هزار و 500 تومان، برای دومین بار به کتابفروشی‌ها فرستاده است. نخستین چاپ این کتاب در سال 1387 با شمارگان هزار و 800 نسخه و بهای 12 هزار و 500 تومان منتشر شده بود. 

این نشر همچنین چاپ دهم کتاب «قصه‌های شیخ اشراق» با تصحیح و ویرایش جعفر مدرس صادقی را نیز با شمارگان هزار نسخه، 114 صفحه و بهای هشت هزار و 900 تومان منتشر کرده است. چاپ نهم «قصه‌های شیخ اشراق» در سال 1391 با شمارگان هزار نسخه و بهای هشت هزار و 600 تومان منتشر شده بود. 

 سومین چاپ «سکون و حرکت» (مجموعه گفت‌وگوهای جیدو کریشنامورتی) با ترجمه محمدجعفر مصفا نیز از دیگر کتاب‌های تجدید چاپ شده در ماه اخیر است. نشر قطره این کتاب را با شمارگان 600 نسخه، 236 صفحه و بهای 11 هزار تومان در اختیار مخاطبان قرار داده است. چاپ پیشین این کتاب در سال 1384 با شمارگان هزار و 500 نسخه و بهای دو هزار تومان در قفسه کتابفروشی‌ها جای گرفت.

نخستین چاپ «سکون و حرکت» نیز در سال 1383 با شمارگان هزار و 650 نسخه و بهای دو هزار تومان منتشر شده بود.-