کتاب «راز و رمز مذاکره» (دستورالعمل روانشناسی تعهد) نوشته داوید نیتون و استفان لُکر با ترجمه مازیار شیرازی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.
کتاب «در باب زندگی مینیمالیستی» راز شادمانیِ زندگی را بازگو می‌کند، با ارائه راهکارها و اصولی که گام به گام نشان می‌دهد چطور سبک زندگی مینیمالیستی را پیاده کنیم و چطور با دور ریختن وسایل اضافه، ذهن و روح خود را سبک‌بال و آزاد سازیم.

اینستاگرام بزرگسال

اینستاگرام کودک